LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT. LES LLENGÜES ESTRANGERES

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

LLENGUA ANGLESA

B2. Pack First Certificate.

  • Es prepara l’alumne exclusivament per l’examen oficial. Es fa al primer trimestre (examen al desembre) i al tercer trimestre (examen al juny).
  • L’objectiu del curs de preparació Pack First és que alumnes amb un nivell avançat d’anglès tinguin la possibilitat de presentar-se als exàmens del First Certificate, havent fet proves amb la metodologia específica i de forma intensiva.

B2. Classes First.

  • L’objectiu és preparar-se per l’examen oficial del nivell B2 d’una forma extensiva al llarg del curs.

C1. Classes Advanced.

  • L’objectiu és preparar-se per l’examen oficial del nivell C1.

LLENGUA FRANCESA

Delf B2.

  • Es prepara l’alumne exclusivament per l’examen oficial. El curs es fa al tercer trimestre. L’examen es realitza el mes juny.
  • Les classes tenen una metodologia d’examen oficial que requereix una preparació específica intensiva.