Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

BATXILLERAT. LES LLENGÜES ESTRANGERES

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

LLENGUA ANGLESA

B2. Pack First Certificate.

  • Es prepara l’alumne exclusivament per l’examen oficial. Es fa al primer trimestre (examen al desembre) i al tercer trimestre (examen al juny).
  • L’objectiu del curs de preparació Pack First és que alumnes amb un nivell avançat d’anglès tinguin la possibilitat de presentar-se als exàmens del First Certificate, havent fet proves amb la metodologia específica i de forma intensiva.

B2. Classes First.

  • L’objectiu és preparar-se per l’examen oficial del nivell B2 d’una forma extensiva al llarg del curs.

C1. Classes Advanced.

  • L’objectiu és preparar-se per l’examen oficial del nivell C1.

LLENGUA FRANCESA

Delf B2.

  • Es prepara l’alumne exclusivament per l’examen oficial. El curs es fa al tercer trimestre. L’examen es realitza el mes juny.
  • Les classes tenen una metodologia d’examen oficial que requereix una preparació específica intensiva.