LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT. ORGANITZACIÓ

HORARI 

Aquest horari permet a l’alumne/a disposar de la resta de tardes per organitzar-se en l’estudi o per incorporar, si ho considera, altres activitats que complementin la seva formació, tant a fora com a dins de l’escola.

L’oferta de tarda a l’escola engloba totes aquelles activitats formatives que amplien o complementen la seva base acadèmica.