LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DE D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI 3. CIÈNCIES SOCIALS

PERFIL DE L’ALUMNE

Itinerari adreçat a alumnes interessats pel coneixement de totes les manifestacions de l’home en la societat. La dimensió social i cultural abasta diferents àmbits d’estudi com la història, l’economia, la geografia, el dret… També és convenient que l’alumne que hi accedeixi estigui interessat pel coneixement de les tècniques de recollida i tractament de la informació.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Respecte als Cicles Formatius de Grau Superior, els més adients són aquells que ofereixen la titulació de Tècnic especialista en sectors professionals com ara Administració, Comerç, Turisme, Serveis socioculturals a la comunitat,… També pot accedir a diferents estudis universitaris de Grau. Aquesta modalitat prepara específicament per continuar estudis de caràcter social i històric (Història, Geografia, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme…), o estudis de caràcter econòmic i empresarial (Economia, Ciències Empresarials, ADE,…).

MATÈRIES DE MODALITAT 

MATÈRIES OPTATIVES

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

ITINERARI 4. HUMANITATS

PERFIL DE L’ALUMNE

Itinerari adreçat a l’alumnat que mostra interès per les humanitats en general (literatura, llengües, filosofia, art, història…). Els alumnes que cursen aquesta modalitat han de mostrar inquietuds per les connexions entre passat i present. Els ha d’interessar el coneixement de la història i de les diferents manifestacions culturals de l’ésser humà. Es fa necessari un bon domini de l’expressió oral i escrita com a base per a continuar enriquint el seu llenguatge.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Els estudis professionals específics es concreten en els Cicles Formatius de Grau Superior, que ofereixen la titulació de tècnic superior especialista en l’àmbit triat. També pot accedir a diferents estudis universitaris de Grau. Aquesta modalitat prepara específicament per continuar estudis com Història, Geografia, Art, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme, Filologies…

MATÈRIES DE MODALITAT 

MATÈRIES OPTATIVES

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES