Logo200

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DE D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI 3. CIÈNCIES SOCIALS

PERFIL DE L’ALUMNE

Itinerari adreçat a alumnes interessats pel coneixement de totes les manifestacions de l’home en la societat. La dimensió social i cultural abasta diferents àmbits d’estudi com la història, l’economia, la geografia, el dret… També és convenient que l’alumne que hi accedeixi estigui interessat pel coneixement de les tècniques de recollida i tractament de la informació.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Respecte als Cicles Formatius de Grau Superior, els més adients són aquells que ofereixen la titulació de Tècnic especialista en sectors professionals com ara Administració, Comerç, Turisme, Serveis socioculturals a la comunitat,… També pot accedir a diferents estudis universitaris de Grau. Aquesta modalitat prepara específicament per continuar estudis de caràcter social i històric (Història, Geografia, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme…), o estudis de caràcter econòmic i empresarial (Economia, Ciències Empresarials, ADE,…).

MATÈRIES DE MODALITAT 

WordPress Tables Plugin

MATÈRIES OPTATIVES

WordPress Tables Plugin

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

WordPress Tables Plugin

ITINERARI 4. HUMANITATS

PERFIL DE L’ALUMNE

Itinerari adreçat a l’alumnat que mostra interès per les humanitats en general (literatura, llengües, filosofia, art, història…). Els alumnes que cursen aquesta modalitat han de mostrar inquietuds per les connexions entre passat i present. Els ha d’interessar el coneixement de la història i de les diferents manifestacions culturals de l’ésser humà. Es fa necessari un bon domini de l’expressió oral i escrita com a base per a continuar enriquint el seu llenguatge.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Els estudis professionals específics es concreten en els Cicles Formatius de Grau Superior, que ofereixen la titulació de tècnic superior especialista en l’àmbit triat. També pot accedir a diferents estudis universitaris de Grau. Aquesta modalitat prepara específicament per continuar estudis com Història, Geografia, Art, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme, Filologies…

MATÈRIES DE MODALITAT 

WordPress Tables Plugin

MATÈRIES OPTATIVES

WordPress Tables Plugin

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

WordPress Tables Plugin