LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT DUAL

GRADUACIÓ DEL PROGRAMA DUAL A MADRID

PREPAREM ESTUDIANTS PER AL SEGLE XXI

01_Page_01
01_Page_02
01_Page_03
01_Page_04
01_Page_05
01_Page_06
01_Page_07
01_Page_09
01_Page_10
01_Page_11
01_Page_12
01_Page_13
01_Page_14
01_Page_15
01_Page_01
01_Page_02
01_Page_03
01_Page_04
01_Page_05
01_Page_06
01_Page_07
01_Page_09
01_Page_10
01_Page_11
01_Page_12
01_Page_13
01_Page_14
01_Page_15

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:

1. Registrar-se online

Un cop fet el registre en línia, rebreu un correu electrònic des d’Academica amb l’acord d’inscripció. Aquest document cal signar-lo.
*Les condicions econòmiques d’aquest document són les oficials i no les reals que s’acabaran facturant per part del Col·legi.

2. Condicions econòmiques del Col·legi Episcopal

En aquest document apareixen les condicions econòmiques del programa pel nostre Col·legi. Cal signar-lo.

3. Manual del programa

En aquest document es descriu la informació bàsica del Programa Dual. Cal signar-lo.

4. Signatura i enviament dels documents
L’acord d’inscripció que us arribarà per correu electrònic al realitzar el registre en línia, conjuntament amb les condicions econòmiques del Col·legi i la última pàgina del manual són els tres documents que cal signar i enviar a: dual@cepiscopal.org per tal de finalitzar la inscripció.

Cal lliurar tots els documents abans del dia 23 de juny del 2023.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

ESTADA IMMERSIVA

Els alumnes que cursen el Programa Dual tenen l’opció d’una estada immersiva en un institut del Regne Unit durant l’inici de curs de 2n de Batxillerat.